W programie FakturaXL przedsiębiorcy mogą automatycznie zweryfikować poprawność numeru rachunku bankowego kontrahenta sprawdzając czy znajduje się na białej liście podatników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Jest to istotne przy transakcjach stanowiących koszt powyżej 15 tys. zł, aby zgodnie z prawem od 1 stycznia 2020 r. była możliwość zaliczenia ich do kosztów bez ponoszenia sankcji podatkowych wynikających z solidarnej odpowiedzialności.

Co istotne, jeżeli wprowadzony koszt nie przekracza limitu 15 tys. zł brutto lub sprzedawcą jest podatnik zwolniony z VAT to obowiązku weryfikacji rachunku bankowego z białą listą podatników MF nie ma!

 

Jak działa Biała Lista Podatników w programie?

Weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta z Białą Listą Podatników wymaga wprowadzenia poprawnych danych w zakładce Klienci w postaci Nazwy, numeru NIP oraz Nr. rachunku bankowego.

nr konta Klienta

Jeśli kontrahent (Sprzedawca) istniał już wcześniej w naszej bazie klientów (zakładka Klienci), należy dokonać jego edycji, aby uzupełnić pole z numerem konta.

Wprowadzenie nowego kontrahenta może odbyć się również w dziale Klienci lub podczas wprowadzania danych bezpośrednio na formularzu Faktury VAT. Proszę pamiętać, że należy wtedy pod polem Miejscowość kliknąć w linkwiecejaby pokazało się pole na nr konta bankowego kontrahenta.

Warunki jakie muszą być spełnione, aby program automatycznie sprawdził Białą Listę Podatników:

  1. Dostawca jest czynnym podatnikiem VAT (program automatycznie weryfikuje status VAT)
  2. Wartość faktury kosztowej to minimum 15 tys. zł brutto
  3. Wybrana jest płatność typu Przelew.
  4. Uzupełnione jest pole Nr konta bankowego

Prawidłowo wprowadzone dane i spełnienie wszystkich 4 podanych wyżej warunków skutkuje automatycznym odpytaniem Białej Listy Podatników na serwerze Ministerstwa Finansów po naciśnięciu przycisku .

 

Brak numeru rachunku na Białej Liście Podatników

W sytuacji, gdy Biała Lista Podatników MF nie zawiera podanego nr rachunku bankowego kontrahenta, program przed dodaniem faktury wyświetli komunikat: „Numer rachunku bankowego kontrahenta nie znajduje się na białej liście podatników!„.

Wybór NIE zatrzymuje dodanie faktury do kosztów i pozwala na ewentualne poprawienie danych kontrahenta.

Wybór TAK, pozwala dodać fakturę do kosztów pomimo ostrzeżenia. W historii dokumentu pojawi się wtedy odpowiedni wpis.

 

Biała Lista Podatników zawiera numer rachunku kontrahenta

W przypadku pozytywnej weryfikacji numeru rachunku bankowego kontrahenta z Białą Listą Podatników MF, faktura zostaje od razu dodana do Kosztów.

W historii dokumentu pojawia się informujący o tym zapis wraz ze zwróconym przez Ministerstwo Finansów specjalnym numerem zapytania, który służy nam jako dowód, że sprawdzenie się odbyło i przebiegło pozytywnie.

 

Jak widać cały proces w programie FakturaXL odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga (poza jednorazowym wprowadzeniem numeru rachunku bankowego) dodatkowej pracy podczas wprowadzania faktur do kosztów. Zabezpiecza jednocześnie interes podatnika na wypadek sankcji za wliczenie do kosztów podatkowych faktur od dostawców, którzy nie znajdują się na Białej Liście Podatników Ministerstwa Finansów.

Czy artykuł był pomocny