Faktury VAT OSS i Ewidencja OSS

Sprzedaż dla osób prywatnych z krajów UE może być rozliczana w ramach procedury VAT OSS. Są one wtedy opodatkowane stawką VAT zgodną z krajem Nabywcy. Program FakturaXL pozwala na wystawianie faktur zgodnie z Unijną procedurą OSS oraz IOSS.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się jak włączyć procedurę OSS, wystawić fakturę ze stawkami VAT zagranicznymi oraz wygenerować Ewidencję OSS.

 

Jak włączyć faktury OSS?

Opcja wystawiania faktur OSS jest domyślnie wyłączona w programie, należy ją najpierw włączyć.
Na górnej szarej listwie należy wejść do działu „Ustawienia” (1) klikając w koło zębate i wybrać „Faktury” (2).
Po lewej stronie w szarym menu proszę kliknąć w „Stawki podatku i jednostki miar” (3), a następnie zaznaczyć „Procedura VAT OSS” (4).

Zaznaczenie procedury VAT OSS uaktywnia możliwość wyboru domyślnego typu sprzedaży: Towar lub Usługa. Poprawny wybór typu sprzedaży ułatwia szybsze wystawianie faktur OSS.

Procedura VAT OSS
Procedura VAT OSS

 

Jak wystawić fakturę OSS?

Podczas wystawiania faktury vat wystarczy zmienić kraj na jeden z UE, a pole NIP pozostawić puste.

Nabywca jako osoba fizyczna z kraju UE

Program automatycznie będzie podpowiadał stawki VAT obowiązujące w danym kraju np. dla nabywcy z Niemiec będzie to stawka 19% i 7% z adnotacją (DE). Adnotacja przy stawce jest kodem kraju i nie pojawia się na wydruku faktury, jest jedynie formą podpowiedzi podczas wystawiania faktury OSS.

Zagraniczne stawki VAT

Dodatkowo pod pozycjami pojawia się dodatkowa sekcja „Typ sprzedaży„, gdzie można wybrać czy przedmiotem sprzedaży są Usługi czy Towary. Wybór ten pozwala następnie w przypadku Towarów wybrać Kraj wysyłki (domyślnie Polska), a w przypadku Usług wybrać i podać dwa dowody ustalenia miejsca usługi. Zgodnie z przepisami usługi świadczone w procedurze OSS są dla osób fizycznych z krajów UE, a fakt że kupujący jest taką osobą trzeba potwierdzić dwoma dowodami. Może to być np. adres IP nabywcy, adres na fakturze, dane karty płatniczej, konta bankowego, numer telefonu.

 

Jak utworzyć Ewidencję sprzedaży VAT OSS?

Wystawianie faktury w procedurze OSS zgodnie z przepisami wymaga prowadzenia Ewidencji Sprzedaży VAT OSS. Znajduje się ona w dziale „Raporty„. Program generuje ją automatycznie na podstawie wystawionych faktur OSS.

Ewidencja sprzedaży VAT OSS

UWAGA:

  1. Faktury OSS wystawiana się wyłącznie dla osób fizycznych z krajów UE. Wymaga to wcześniejszej rejestracji do VAT w każdym z krajów z którego pochodzą Nabywcy.
  2. Faktury OSS z uwagi na fakt, że nie zawierają polskiego podatku VAT nie są wykazywane w Ewidencji VAT, JPK_V7M i JPK_V7K. Są natomiast wykazywane w Ewidencji sprzedaży VAT OSS, która jest w dziale Raporty.

Czy artykuł był pomocny