Jak połączyć program Faktura XL z Krajowym Systemem e-Faktur?

Program Faktura XL pozwala na integrację z KSeF w celu wysyłania i pobierania faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Połączenie pozwala na przesyłania faktur do KSeF bezpośrednio z programu w sposób ręczny (przycisk Wyślij do KSeF) lub automatyczny (o wybranych godzinach). Dla firm wystawiających większe ilości faktur jest również opcja zbiorczego przesyłania faktur do KSeF z poziomu listy faktur.

W zakładce Przychody należy wybrać KSeF.

W programie Faktura XL dostępne są 3 metody autoryzowania połączenia z Krajowym Systemem e-faktur:
1. Autoryzacja Profilem Zaufanym
2. Autoryzacja własnym podpisem kwalifikowanym
3. Token autoryzacyjny z KSeF

Połączenie programu Faktura XL z KSeF1. Sposób połączenia z KSeF przez Profil Zaufany

Jest to domyślna metoda dostępna w programie. Aby z niej skorzystać osoba posiadająca profil zaufany musi mieć pełnomocnictwo do reprezentowania firmy. W przypadku jednoosobowych działalności NIP firmy jest jednocześnie numerem NIP osoby fizycznej, więc autoryzacja profilem zaufanym powinna zostać bez problemy zaakceptowana przez KSeF. W przypadku spółek może się zdarzyć, że finalnie podpis profilem zaufanym zostanie odrzucony przez KSeF, jeśli system uzna, że podpis nie należy do osoby, która może reprezentować spółkę.

 1. W pierwszym kroku należy podać NIP swojej firmy i pobrać plik gotowy do podpisu klikając w niebieski przycisk Pobierz plik do podpisu. Plik ten zapisuje się domyślnie w komputerze w katalogu Pobrane.

 2. Krok drugi to przejście na stronę z Profilem zaufanym poprzez kliknięcie w link „Podpisz plik metadane profilem zaufanym„. Otworzy się rządowa strona na której należy wybrać „Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument …
  Wybór rodzaju podpisu dla KSeF rofilem zaufanym

  Po przejściu Dalej należy kliknąć w przycisk „Pobierz lub sprawdź dokument„, a następnie „Wybierz dokument z dysku” . Wskazujemy wcześniej zapisany plik z Kroku 1 i zatwierdzamy przyciskiem „PODPISZ” .
  Plik dla KSeF gotowy do podpisania profilem zaufanym

  w tym momencie następuje autoryzacja i podpis pliku, który finalnie możemy zapisać klikając w przycisk „POBIERZ” .

  Podpisany plik profilem zaufanym do pobrania

 3. W kroku trzecim podpisany profilem plik należy wgrać klikając w „Wybierz plik” .
  Należy pamiętać, aby wgrywany plik był tym, który został podpisany przez profil zaufany!


2. Sposób połączenia z KSeF przez podpis certyfikatem kwalifikowanym

Z tej metody autentyfikacji korzystają najczęściej właściciele spółek. Muszą oni posiadać certyfikat kwalifikowany zakupiony u jednego z dostawców certyfikatów: CenCert, Certum, Eurocert, Sigillum PWPW, Szafir.

 1. W pierwszym kroku należy podać NIP swojej firmy i pobrać plik gotowy do podpisu klikając w niebieski przycisk Pobierz plik do podpisu. Plik ten zapisuje się domyślnie w komputerze w katalogu Pobrane.

 2. Drugi krok to podpisanie pobranego pliku certyfikatem kwalifikowanym. Służy do tego oprogramowanie dostarczone razem z zakupionym podpisem. Format podpisu jaki jest wymagany to XAdES, typ podpisu wewnętrzny tzn. że w pliku wraz z podpisem ma znajdować się również podpisywana treść.
  Dla ułatwienia w kroku 2 załączyliśmy link do pliku z instrukcją jak prawidłowo skonfigurować podpis.

 3. W kroku trzecim podpisany certyfikatem plik należy wgrać klikając w „Wybierz plik” .
  Uwaga: proszę upewnić się, że wgrywany plik to ten, który został podpisany certyfikatem!


3. Sposób połączenia z KSeF z użyciem tokenu autoryzacyjnego

Jest to zupełnie inna metoda połączenia z KSeF niż dwie pierwsze, do których wymagane jest podpisywanie pliku.
Na początku należy wybrać Mam token autoryzacyjny z KSeF

połączenie w KSeF przez token autoryzacyjny

W polu NIP podajemy NIP swojej firmy, a w polu Token autoryzacyjny z KSeF wklejamy token, który skopiowaliśmy z Krajowego Systemu e-Faktur i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.


Jak wygenerować token autoryzacyjny w KSeF?

Token można wygenerować wchodząc na stronę Krajowego Systemu e-Faktur i logując się do aplikacji podatnika:
https://ksef.mf.gov.pl/web/login

Do KSeF logowanie jest możliwe z użyciem Profilu Zaufanego lub Certyfikatu kwalifikowanego.

Po zalogowaniu w menu po lewej wybieramy Tokeny (1) i Generuj token (2).

W polu „Nazwa własna tokena” wpisuje się nazwę tokena, może to być np. „Token dla FakturaXL”.

Następnie w „Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token” wybieramy dostęp do faktur i wystawianie faktur.

generowanie tokena ksef rola tokena

Dostęp do faktur – pozwala na pobieranie z KSeF informacji o fakturach zakupowych w zakładce Koszty programu FakturaXL
Wystawianie faktur – wymagane jest, aby wysyłać faktury bezpośrednio z Faktura XL do KSeF i otrzymywać zwrotnie nadany im numer z Krajowego Systemu e-Faktur

Zatwierdzamy przyciskiem Generuj token

wygenerowany token autoryzacyjny w KSeF

Pojawia się komunikat „Twój token został pomyślnie wygenerowany” . Numer tokena możemy skopiować i użyć do autoryzacji w programie Faktura XL wklejając go w polu „Token autoryzacyjny z KSeF” .

Czy artykuł był pomocny