Jak wygenerować token autoryzacyjny w KSeF?

Token można wygenerować wchodząc na stronę Krajowego Systemu e-Faktur, logując się do aplikacji podatnika:
https://ksef.mf.gov.pl/web/login

Do KSeF logowanie jest możliwe z użyciem Profilu Zaufanego lub Certyfikatu kwalifikowanego.

Po zalogowaniu w menu po lewej wybieramy Tokeny (1) i Generuj token (2).

W polu „Nazwa własna tokena” wpisuje się nazwę tokena, może to być np. „Token dla FakturaXL”.

Następnie w „Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token” wybieramy dostęp do faktur i wystawianie faktur.

generowanie tokena ksef rola tokena

Dostęp do faktur – pozwala na pobieranie z KSeF informacji o fakturach zakupowych w zakładce Koszty programu FakturaXL
Wystawianie faktur – wymagane jest, aby wysyłać faktury bezpośrednio z Faktura XL do KSeF i otrzymywać zwrotnie nadany im numer z Krajowego Systemu e-Faktur

Zatwierdzamy przyciskiem Generuj token

wygenerowany token autoryzacyjny w KSeF

Pojawia się komunikat „Twój token został pomyślnie wygenerowany„. Numer tokena możemy skopiować i użyć do autoryzacji w programie Faktura XL wklejając go w polu „Token autoryzacyjny z KSeF„.

Czy artykuł był pomocny