Różnice kursowe

Sprzedaż lub zakup w walucie obcej np. w Euro, która jest następnie rozliczana w PLN powoduje powstanie różnic kursowych. Program pozwala na ich szybkie i łatwe obliczanie.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się jak rozliczyć i dodać różnice kursowe w programie.

 

Jak dodać różnice kursowe?

Opcja dodawanie różnic kursowych jest widoczna wyłącznie dla faktur wystawionych w walutach obcych, które mają status .

Na listach faktur należy kliknąć w przycisk Zarządzaj i wybrać “Dodaj różnice kursowe“.

Dodawanie różnic kursowych

 

Wybór powoduje utworzenie dokumentu Dowód wewnętrzny, na którym wyskakuje okienko z możliwością podania wartości opłacenia.

różnice kursowe obliczanie przykład
Obliczanie różnic kursowych

Po wpisaniu wartości otrzymanej wpłaty i zatwierdzeniu TAK, na dowodzie wewnętrznym zostaje dodana pozycja “Różnice kursowe”. Wystarczy kliknąć ZAPISZ i dowód wewnętrzny z różnicami kursowymi zostaje wystawiony i automatycznie przypisany do faktury, której dotyczą powstałe różnice kursowe.

Jest to widoczne np. na liście faktur w postaci ikonki, po której naciśnięciu widać z jakimi dokumentami faktura jest powiązana.

powiązane dokumenty na liście faktur

 

 

Różnice kursowe w KPiR

Dowód wewnętrzny z różnicami kursowymi pojawia się automatycznie w KPiR jako Pozostałe przychody (kolumna 8), lub w przypadku faktur zakupu jako pozostałe wydatki w kolumnie 13.

Różnice kursowe wykazane w KPiR

 

UWAGA:

Opcja dodawania różnic kursowych jest widoczna wyłącznie dla faktur wystawionych w walutach obcych ze statusem Opłacona . Ta sama zasada obowiązuje dla różnic kursowych na fakturach zakupu.

Czy artykuł był pomocny