Program FakturaXL pozwala na integrację z drukarkami fiskalnymi pracującymi na protokołach Novitus, Posnet oraz Thermal, teraz również w wersji ONLINE!

Nasze rozwiązanie pozwala na wydruk paragonów z programu FakturaXL z dowolnego komputera lub nawet telefonu!
Wydruki na jednej drukarce fiskalnej można wykonywać również z wielu stanowisk w tym samym czasie.

Program umożliwia również podłączenie wielu drukarek fiskalnych jednocześnie.

W celu uruchomienia integracji niezbędna jest instalacja aplikacji „Integrator urządzeń fiskalnych FakturaXL” w systemie Windows. Aplikacja ta zapewnia komunikację między komputerem do którego podłączona jest drukarka fiskalna a serwisem FakturaXL, z którego wysyłane są Paragony do fiskalizacji na drukarce.

Koszt użytkowania aplikacji to 180zł/netto rok.
Program można przetestować bezpłatnie w dziale Ustawienia -> Drukarki fiskalne wybierając „Testuj bezpłatnie przez 14 dni”.

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI FISKALNEJ

KROK 1
Wchodzimy do zakładki Ustawienia –> Drukarki fiskalne i pobieramy aplikację „Integrator urządzeń fiskalnych FakturaXL”

Ustawienia drukarka fiskalna

KROK 2

Podłączamy drukarkę fiskalną do komputera.
Drukarka fiskalna powinna być wcześniej skonfigurowana: należy wprowadzić do niej dane Sprzedawcy, które będą pojawiać się na paragonach oraz wybrać protokół do komunikacji (Novitus, Posnet lub Thermal).

KROK 3
Instalujemy aplikację „Integrator urządzeń fiskalnych FakturaXL” w systemie Windows.

Po instalacji na pulpicie pojawia się nowa ikona. Po uruchomieniu aplikacji możemy rozpocząć jej konfigurację.

integracja urządzenia fiskalnego

Wprowadzamy Ustawienia połączenia drukarki fiskalnej, a następnie wybieramy protokół na jakim pracuje nasze urządzenie fiskalne oraz unikatowy kod drukarki uzyskany z programu FakturaXL, dostępny w dziale Ustawienia –> Drukarki fiskalne.

Kod drukarki

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych klikamy Zapisz. W tym momencie aplikacja jest już gotowa do odbierania informacji o paragonach do wydruku i możemy ją zminimalizować, aby pracowała w tle.

WYDRUK PARAGONU NA DRUKARCE FISKALNEJ Z PROGRAMU

Po wystawieniu Paragonu na jego podglądzie należy kliknąć ikonę Inne Opcje i wybrać Drukuj na drukarce fiskalnej

W historii dokumentu pojawi się informacja potwierdzająca, że nastąpił wydruk paragonu.

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY Z WYDRUKIEM/KOMUNIKACJĄ

1. Port COM do którego podłączona jest drukarka nie jest obsługiwany.

Wymagane jest aby drukarka fiskalna była podłączona do portów COM od 1-4 np. COM4

2. Problemy z komunikacją w integratorze przez program serwisowy

Włączony Integrator Urządzeń Fiskalnych FakturaXL i inny program obsługujący drukarkę jednocześnie (np. program serwisowy drukarki) powoduje, że port COM drukarki jest zajęty i połączenie jest zakłócone.

3. Problemy z komunikacją w integratorze przez zaporę windows lub antywirus

Czasami konfiguracja lokalnej zapory Windows lub Antywirus blokują połączenia wychodzące inicjowane przez Integrator. W związku z tym Integrator nie może pobrać z FakturaXL paragonów oczekujących na wydruk. Należy dodać Integrator FakturaXL do zaufanych w ustawieniach zapory. Jeśli jest zainstalowany program Antywirusowy, to w nim również.

4. Produkt na paragonie z błędną stawką podatku vat
Jeśli produkt był sprzedany ze stawką np. 23%, a następnie na innym paragonie produkt o tej samej nazwie jest ze stawką 5% to paragon taki nie wydrukuje się. Pojawi się błąd ponieważ drukarka fiskalna zapamiętuje w swojej pamięci każdy sprzedawany produkt i nie może do tego samego produktu przypisać dwóch różnych stawek.

5. Błąd wykonania: Pobranie fabryki klasy COM dla składnia o identyfikatorze … nie powiodło się z powodu następującego błędu: … Klasa niezarejestrowana
Biblioteka jest wyrejestrowana. Błąd tego typu może się pojawić po przestawieniu drukarki fiskalnej na inny port w komputerze. Proszę odinstalować i zainstalować integrator ponownie.

6. Wybór sterownika dla drukarki Novitus (dla wersji integratora od 1.8)

Tekst decydujący o wersji sterownika. W przypadku drukarek NOVITUS przeznaczonych na rynek polski możliwe są następujące wartości (w kolejności zwiększających się możliwości):

'WIKING PL 1.0′
'WIKING PL 2.0′
'WIKING PL 3.0′
'VENTO PL 1.0′
'VIVO PL 2.0′
‘QUARTO PL 1.0’
‘DELIO E PL 1.0’
‘DELIO E PL 2.0’
‘HD E PL 1.0’
‘HD E PL 2.0’
‘HD ONLINE PL 1.0’

Zalecane jest stosowanie sterownika ‘VENTO PL 1.0’ do drukarek VIVO 1.10, VENTO 1.11 i VEGA MOBIL, 'VIVO PL 2.0′ do drukarek VIVO 1.11 i VENTO 1.12, ‘QUARTO PL 1.0’ do drukarek QUARTO i DELIO bez kopii elektronicznej a ‘DELIO E PL 1.0’ do drukarek z kopią elektroniczną z wyjątkiem Delio E 4.0 (w przypadku tych drukarek stosować należy ‘DELIO E PL 2.0’). W przypadku drukarki HDe 1.0 stosować należy ‘HD E PL 1.0’ a w przypadku HDe od wersji 2.0 – ‘HD E PL 2.0’.

W przypadku drukarek HD ONLINE, BONO ONLINE i DEON ONLINE ustawić należy ‘HD ONLINE PL 1.0’.

7. Brak polskich znaków na paragonie
Proszę zmienić kodowanie znaków w drukarce fiskalnej np. dla drukarek Elzab jest to kodowanie „Mazovia”.

CO NOWEGO?

Integrator w wersji 1.10 – data aktualizacji 17.11.2020
Dodano obsługę rabatów, pozycja na fakturze „Rabat” lub „rabat” z ujemną wartością powoduje naliczenie rabatu kwotowego do całego paragonu. Aktualizacja dla protokołów Posnet i Thermal.

Integrator w wersji 1.11 – data aktualizacji 19.12.2020
Aktualizacja funkcji rabatów dla drukarek Elzab (testowano na drukarce fiskalnej Elzab Cube).
Poprawiono zaokrąglenia dla wartości pozycji, które przy nietypowych ilościach i kwotach mogły w niektórych przypadkach powodować błąd uniemożliwiający wydruk paragonu.

Integrator w wersji 1.12 – data aktualizacji 02.03.2021
Dodano zabezpieczenie na wypadek zmiany formatowania dat w systemie Windows (ustawienia regionalne). Taka zmiana mogła powodować wcześniej błąd podczas uruchamiania integratora.

Integrator w wersji 1.13 – data aktualizacji 15.06.2021
Poprawiono zaokrąglenia pozycji paragonu na nietypowych ilościach, które mogły powodować błąd wydruku.

Integrator w wersji 1.14 – data aktualizacji 26.07.2021
Poprawiono rozpoznawalność portów komunikacji (emulowane porty)
Dodano obsługę komunikacji przez lan i wifi dla drukarek Posnet

Integrator w wersji 1.15 – data aktualizacji 29.07.2021
Rozbudowano e-maile diagnostyczne o informację z rodzajem komunikacji i portem

Integrator w wersji 1.16 – data aktualizacji 05.11.2021
Zmieniono sposób wysyłania logów z Integratora, teraz są wysyłane przez API
Dodano zapis wydrukowanych paragonów do pliku rok_dokumenty.txt, jest to dodatkowe zabezpiecznie na wypadek wydruku tego samego Paragonu wielokrotnie.

Integrator w wersji 1.17 – data aktualizacji 20.01.2022
Dodano obsługę komunikatu 117 (dokument już został wydrukowany) w integratorze
Dodano przycisk Usuń logi, który pozwala usunąć zapis wydrukowanych paragonów (plik rok_dokumenty.txt)

Integrator w wersji 1.19 – data aktualizacji 06.06.2022
W przypadku zbyt częstych odpytań (kod 105) dodano odpytanie ponowne po odczekaniu.
Okno konfiguracji nie otwiera się już za każdym razem.
Dodano komunikat o braku konfiguracji po wydruku.

Integrator w wersji 2.0 – data aktualizacji 17.08.2022
Dodano obsługę stawki VAT „0t” – zero techniczne.

Integrator w wersji 2.1 – data aktualizacji 20.03.2023
Poprawiono rozpoznawanie typów płatności dla nowego protokołu komunikacji Novitus zgodn.

Integrator w wersji 2.2 – data aktualizacji 02.04.2023
Dodano obsługę komunikacji przez lan i wifi dla drukarek Novitus

Integrator w wersji 2.4 – data aktualizacji 24.10.2023
Dodano brak odpytywania o paragony do wydruku w czasie prac konserwacyjnych, który powodował pojawianie się kodu 900
Poprawiono przesyłanie numeru paragonu dla drukarek Posnet (online)

Integrator w wersji 3.0 – data aktualizacji 08.11.2023
Zmiana sposobu odpytywania API. Nie pyta o nowe dokumenty dopóki nie wydrukuje wszystkich odebranych.
Poprawiono odczyt dodatkowych uwag na Fakturach dla wersji Posnet Online
Zwiększono timeout na odczyt, który powodował błąd odczytu przy paragonach z bardzo dużą ilością pozycji
Poprawiono przycinanie stopki

Integrator w wersji 3.2 – data aktualizacji 10.12.2023
Dodano możliwość wyłączenia wyskakujących komunikatów w ustawieniach integratora. Nie blokuje się drukowanie kolejnych paragonów w przypadku wystąpienia błędu.

Integrator w wersji 3.3 – data aktualizacji 21.03.2024
Dodano dedykowaną obsługę pola NIP dla drukarek Novitus
Zmieniono czas przerwy technicznej

Czy artykuł był pomocny