Integracja sklepu Woocommerce z programem FakturaXL

 1. Sposób pozyskania wtyczki

  Najnowsza wersja wtyczki FakturaXL 1.3.4 dostępna jest w programie FakturaXL w dziale Integracje.
  Jednorazowy koszt wtyczki to 199,00 zł netto.

 2. Aktualność wersji

  Moduł jest kompatybilny z Woocommerce w wersjach 8.2 i starszych. Obsługuje wersje PHP 8 i starsze.

 3. Instalacja wtyczki

  W celu zainstalowania wtyczki wymagany jest dostęp do strony zarządzania sklepem. Aby zainstalować plugin dla Woocommerce wystarczy przejść do zakładki „Wtyczki” (1), wybrać opcję „Dodaj nową” (2) i załadować plik .zip ze spakowaną wtyczką korzystając z przycisku „Wyślij wtyczkę na serwer” (3).
  Następnie wyświetli się komunikat potwierdzający poprawne załadowanie się wtyczki FakturaXL na liście zainstalowanych wtyczek.

  instalacja wtyczki do faktur dla woocommerce

 4. Ustawienia wtyczki

  Najważniejszą opcją w Ustawieniach jest podanie poprawnego Token API, który można znaleźć na swoim koncie w FakturaXL w zakładce Ustawienia–> API. Token API jest unikalny dla każdego konta użytkownika.Konfiguracja wtyczki woocommerce

  Pozostałe dostępne ustawienia to:

  Automatyczne wysyłanie dokumentów na adres e-mail z FakturaXL, opcja to powoduje wysłanie od razu faktury do klienta w momencie jej wystawienia

  Automatyczne wystawienie dokumentów na FakturaXL.pl z 3 opcjami do wyboru:
  Nigdy, tylko ręcznie” – wystawienie faktury wymaga kliknięcia przycisku Wystaw fakturę w zamówieniu.
  Po złożeniu zamówienia” – faktura jest wystawiana automatycznie do każdego pojawiającego się zamówienia.
  Po opłaceniu zamówienia” – faktura jest wystawiana automatycznie do każdego opłaconego zamówienia.

  Typ automatycznie wystawianego dokumentu, z możliwością wyboru: Faktura VAT, Faktura proforma, Faktura marża, Faktura bez VAT (rachunek), Paragon, Faktura WDT, Eksport towarów.

  Automatyczne wystawianie faktur po zmianie statusu zamówienia, z możliwością wyboru: Oczekujące na płatność, W trakcie realizacji, Oczekuje na fakturę, Wstrzymane, Zrealizowane, Anulowano, Zwrócono, Niepowodzenie.
  Szablon wydruku, z wyborem: Podstawowy, Prosty i Ekonomiczny, pozwala na wybór wyglądu wydruku faktury

  Firma/Dział, domyślnie Główny lub można wybrać inny jeśli jest dodanych więcej niż jeden dział firmy na koncie w FakturaXL.

  Wybierz Magazyn, domyślnie Główny lub można wybrać inny jeśli jest dodanych więcej niż jeden magazyn koncie w FakturaXL. (opcja dostępna przy aktywnym pakiecie Magazyn)

  Wystawiaj automatycznie dokument magazynowy WZ, z wyborem: Tak lub Nie. Dokument Wydanie Zewnętrzne jest wystawiany od razu do faktury. Następuje automatyczne wydanie towaru z magazynu. (opcja dostępna przy aktywnym pakiecie Magazyn)

  Dodaj pole NIP do formularza zamówienia, z wyborem Tak lub Nie, pozwala na podanie numeru NIP Nabywcy podczas składania zamówienia w sklepie

  Wybierz walutę, wybór domyślnej waluty w jakiej mają być wystawiane faktury

  Kurs waluty, możliwość użycia własnego kursu waluty dla faktur w walutach obcych

  Wybierz język, wybór domyślnego języka w jakim mają być wystawiane faktury

  Automatyczny język na fakturze, na podstawie kraju z jakiego pochodzi Nabywca dobierany jest odpowiedni język na wystawianej fakturze np. dla klienta z Francji zostanie wybrany język Polski/Francuski.

  Procedura VAT OSS, sprzedaż zagraniczna dla osób fizycznych zgodnie z procedurą VAT OSS, jeśli opcja jest włączona można dodatkowo określić Typ sprzedaży i Kraj wysyłki do procedury OSS.

  Poniżej określić można również wszystkie Metody płatności, tak aby wystawiane faktury miały je poprawnie określone.

  Woocommerce metody płatności

  Na koniec klikamy przycisk Zapisz zmiany, a wprowadzone ustawienia zostają zapisane.

 5. Wystawianie faktury

  Jeśli nie używamy opcji automatycznego wystawiania faktur do zamówienia lub chcemy wystawić inny niż domyślny dokument, możemy to zrobić w zakładce Zamówienia (1), wybierając jedno z zamówień na liście.

  Wystawianie faktury w woocommerce

  Na zamówieniu pojawi się nowa zakładka „Integracja z FakturaXL.pl” z opcjami:
  – Wystaw fakturę VAT
  – Wystaw proformę
  – Wystaw fakturę marża
  – Wystaw fakturę bez VAT (rachunek)
  – Paragon
  – Faktura WDT
  – Eksport towarów

 6. Opcje po wystawieniu faktury

  Zamówienia, do których już została wystawiona faktura mają w zakładce Integracja z FakturaXL.pl do wyboru 3 opcje:
  – „Pokaż dokument na koncie”, podgląd wystawionej faktury w FakturaXL
  – „Pobierz dokument w PDF”, pobranie pliku PDF z fakturą
  – „Usuń fakturę na FakturaXL.pl”, usunięcie wystawionej faktury
  – „Wystaw korektę”, wystawienie korekty do faktury

  Opcje po wystawieniu faktury

 7. Lista wystawionych faktur

  Wszystkie wystawione faktury można odnaleźć na liście faktur wybierając zakładkę FakturaXL, a następnie Lista faktur
  lista wystawionych faktur

 8. Lista faktur klienta

  Klient po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie może wyświetlić i pobrać wystawione mu wcześniej faktury.faktury na koncie klienta

 9. Odinstalowanie wtyczki

  Proszę odszukać wtyczkę FakturaXL na liście wtyczek i nacisnąć przycisk „Usuń

 10. Dodatkowe uwagi i porady

  a) Jeżeli w Woocommerce i w FakturaXL towary będą nazywały się tak samo lub będą miały wprowadzony kod produktu (SKU), wtyczka je rozpozna i automatycznie przypisze fakturę do odpowiednich produktów w bazie na FakturaXL. Jednocześnie przy włączonej opcji Magazyn w programie FakturaXL, stany magazynowe będą się pobierały automatycznie na podstawie wystawianych automatycznie/lub ręcznie dokumentów WZ.

  b) Wtyczka pozwala na dwukierunkową synchronizację stanów magazynowych. W tym celu należy dodać do crona na serwerze cykliczne odpytywanie o aktualny stan magazynu w programie za pomocą pliku cron_fakturaxl.php, który jest załączony do wtyczki

  c) od wersji 8.2 Woocommerce wprowadził zmianę – zamówienia nie są przechowywane jako post tylko zostały wydzielone do oddzielnej tabeli. Należy włączyć tryb legacy, aby wtyczka działała.

  d) Możliwość podawania danych Odbiorcy oraz Uwag z wykorzystaniem wtyczki Flexible-checkout-fields poprzez dodanie dodatkowych pól w formularzu zamówienia: nazwa_firmy_2, nip_2, adres_2, kod_pocztowy_2, miejscowosc_2, kraj_2. W podobny sposób można przesyłać Uwagi dodając pole dodatkowe_uwagi.

ZOBACZ I PRZETESTUJ BEZPŁATNIE
DEMO Woocommerce z FakturaXL

Czy artykuł był pomocny