Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów – KPiR jest dostępna w dziale Raporty. Generuje się ona automatycznie na podstawie wprowadzanych do programu dokumentów.

Książka Przychodów i Rozchodów

 

Ponadto książka ma opcję dodawania, edycji i usuwania pozycji. Wystarczy kliknąć w wybrany wiersz i przejdzie on w tryb edycji. Po dokonaniu zmian, można je zapisać klikając przycisk „ZAPISZ” po lewej stronie.
Edycja wpisu do książki KPiR

Na koniec miesiąca należy użyć przycisku Zamknij książkę za miesiącznajdującego się nad tabelą. Powoduje to pojawienie się z prawej strony przycisku „Eksport raportu”, gdzie można pobrać pliki Excel i PDF do wydruku KPiR w wersji papierowej.
Eksport raportu do pdf i excel

Zamknięcie miesiąca jest również konieczne, aby prawidłowo kontynuowała się numeracja wpisów w kolejnym miesiącu i pojawiła się kwota „Z przeniesienia”. Można dopiero wtedy obliczyć Zaliczkę na podatek dochodowy w programie.

Czy artykuł był pomocny