Jak pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

UPO to elektroniczna forma potwierdzenia odbioru wysłanej deklaracji podatkowej. Wysłanie pliku JPK do Ministerstwa Finansów również zostaje potwierdzane w podobny sposób dokumentem UPO.

Faktura XL pozwala na wysyłkę plików JPK i deklaracji bezpośrednio z programu. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się jak pobrać UPO, które jest dostępne również w programie.

Jak to działa?

Wysłany w sposób elektroniczny plik otrzymuje unikalny 32 znakowy numer referencyjny (Nr dokumentu), dzięki któremu można sprawdzić status wysłanego pliku JPK lub dokumentu.

Dokument musi otrzymać status 200, aby można było pobrać UPO

Status 200 oznacza, że dokument został prawidłowo złożony.

Aktualny status dokumentu pojawia się w programie od razu po jego wysłaniu i zmienia się po pewnym czasie, aż do uzyskania 200. Dlatego zaraz po wysłaniu trzeba odczekać, aż serwery Ministerstwa Finansów przetworzą przesłany dokument. Czasami może to potrwać nawet kilka godzin! Można za jakiś czas powrócić i sprawdzić status i czy jest już UPO do pobrania.

Na górnej szare listwie należy kliknąć w „Raporty” (1) i wybrać tam to co się wysłało np. może to być plik „JPK_V7K” (2), a następnie kliknąć w przycisk „Pobierz UPO” (3).

Pobieranie UPO w programie

Jak wygląda UPO i co zawiera?

Dokument UPO jest plikiem w formacie pdf PDF, który można zapisać i przetrzymywać w formie elektronicznej lub wydrukować.

W sekcji A znajduje się na nim nazwa podmiotu do którego dostarczono dokument elektroniczny (deklaracja lub plik JPK). W sekcji B są szczegółowe informacje o przesłanym dokumencie m.in. jego numer referencyjny oraz typ (schemat struktury logicznej), data i czas otrzymania, Urząd Skarbowy do którego został złożony dokument.

dokuemnt UPO przykład

Jest to dowód na to, że dokument został prawidłowo złożony w Urzędzie Skarbowym w wymaganym przez przepisy czasie.

Jak wydrukować kopię przesłanego dokumentu JPK-V7M lub JPK-V7K?

Przesłany plik JPK-V7 zawiera dane w części deklaracyjnej i ewidencyjnej, które można pobrać w czytelnej formie.

Plik pdf PDF z kopią przesłanego poprawnie pliku znajduje się w kolumnie KOPIA po uzyskaniu statusu 200.

PDF JPK-V7M

Czy artykuł był pomocny