Wielu użytkowników programu FakturaXL, chce możliwe najszybciej uruchamiać program, żeby szybko wystawić fakturę.
Zalecamy utworzenie ikony na pulpicie, która pozwala na uruchomienie programu tak jakby był zainstalowany lokalnie.

 

Proszę kliknąć prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybrać Nowy > Skrót.

Nowy skrót na pulpicie

 

W polu „Wpisz lokalizację elementu:” proszę wpisać „https://program.fakturaxl.pl” i kliknąć Dalej.

adres

 

W kolejnym oknie w polu „Wpisz nazwę tego skrótu:” proszę wpisać np. FakturaXL i kliknąć Zakończ.

FakturaXL

 

Na pulpicie pojawi się nowa ikona, która będzie kierowała wprost do logowania do programu lub do głównego okna w programie, jeśli jesteśmy już zalogowani.

Czy artykuł był pomocny