Rodzaj kosztów w KPiR jest przypisany do Produktów/usług na wprowadzanej fakturze. Domyślne ustawienie dla każdego nowego produktu można określić w Ustawienia (1) > Faktury (2). W lewym szarym menu należy wybrać KPiR (3), a następnie w polu „Domyślny rodzaj kosztów w KPiR” (4) wybrać „Towary handlowe”.

domyślny rodzaj kosztów w kpir

Aby wybrane koszty pokazywały się w kolumnie 13 (Pozostałe wydatki) w Książce Przychodów i Rozchodów należy określić dla każdego produktu/usługi Rodzaj kosztów w KPiR.

W tym celu proszę wejść do działu Produkty i kliknąć w wybraną nazwę produktu lub usługi. Pojawi się formularz edycji produktu, gdzie w polu „Rodzaj kosztu w KPiR” można wybrać wartość „Pozostałe wydatki”.

Po zapisaniu zmian, jeśli produkt ten znajdzie się na fakturze zakupowej automatycznie będzie traktowany jako pozostałe wydatki w KPiR.

Jeśli mają już Państwo wystawione faktury z produktem/usługą, która jest w złej kolumnie, należy wejść do KPiR. Następnie na dole pod książką kliknąć w link „Zresetuj/Wgraj listę na nowo”. Spowoduje to wgranie całego KPiR za dany miesiąc na nowo.

UWAGA: Jeśli dokonywane były wpisy bezpośrednio w samej książce, użycie opcji Zresetuj spowoduje usunięcie tych informacji.

Czy artykuł był pomocny