Koszty związane z ZUSem można wprowadzić do KPiR dokumentem Dowód wewnętrzny.

W tym celu należy wejść do działu Koszty i wybrać z listy “Dowód wewnętrzny”.

Dowód wewnętrzny ZUS

Pola dotyczące Sprzedawcy można pozostawić puste (nie jest wymagane) lub wpisać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pozycji Nazwa proszę wpisać Ubezpieczenie ZUS, a następnie uzupełnić Wartość podając kwotę ubezpieczenia.

Tak wprowadzony wpis pojawi się w Książce Przychodów i Rozchodów.

Czy artykuł był pomocny