Jak dodać koszty ZUS do KPiR?

Koszty związane z ZUSem można wprowadzić do KPiR dokumentem Dowód wewnętrzny. Dokument ten może być generowany przez program automatycznie co miesiąc lub dodawany ręcznie.

 

Jak ręcznie dodać do kosztów składkę ZUS?

W tym celu należy wejść do działu Koszty i wybrać z listy „Dowód wewnętrzny”.

Dowód wewnętrzny ZUS

Pola dotyczące Sprzedawcy można pozostawić puste (nie jest wymagane) lub wpisać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pozycji Nazwa proszę wpisać Ubezpieczenie ZUS, a następnie uzupełnić Wartość podając kwotę ubezpieczenia.

Tak wprowadzony wpis pojawi się w Książce Przychodów i Rozchodów.

 

Jak automatycznie dodać do kosztów składkę ZUS?

Wygodniejszym wariantem jest wybranie opcji automatycznej. Rozliczenia ZUS dostępne są w dziale Raporty, gdzie należy wybrać Typ raportu „Rozliczenia ZUS„.
Następnie należy wybrać rodzaj ZUSu jaki chcemy obliczyć (Pełny ZUS, Preferencyjny ZUS, Mały ZUS lub Tylko zdrowotne).
W zależności od wybranego rodzaju pojawiają się obok do wyboru opcje dodatkowe, które należy zaznaczyć lub uzupełnić, aby prawidłowo policzyć składkę.

Poniżej przykład obliczonego najbardziej popularnego typu: Pełny ZUS bez ubezpieczenia chorobowego.

Pod tabelą z obliczoną składką znajduje się opcja automatycznego rozliczania składki co miesiąc w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Należy w tym celu wybrać Formę opodatkowania, a następnie opcję rozliczania składki „w kosztach uzyskania przychodu” oraz zaznaczyć „Dodawaj koszt ZUSu do KPiR, a następnie zapisać ustawienia.

Zaznaczona opcja „Dodawaj koszt ZUSu do KPiR” spowoduje wystawienie 1 dnia każdego miesiąca dokumentu DW (dowód wewnętrzny) z obliczonym kosztem ZUS do odliczenia. Na tej podstawie w KPiR pojawi się wpis w kolumnie 13 (pozostałe wydatki).

Czy artykuł był pomocny