Zdarza się, że Odbiorca na fakturze jest inny niż Nabywca faktury. Jest to szczególnie częsta sytuacja w jednostkach samorządowych, gdy płatnikiem (Nabywcą) jest Gmina, a Odbiorcą np. Szkoła.

 

Proszę podczas wystawiania faktury kliknąć wlinkwiecej, znajdujący się pod polem Miejscowość po stronie Nabywcy.
Pojawią się nowe pola m.in. przycisk Dodaj Odbiorcę, po kliknięciu w który pojawiają się dodatkowe pola na dane odbiorcy.

Dodaj odbiorcę faktury

 

Wprowadzanie danych Odbiorcy:

dane odbiorcy faktury

 

Jeśli dane Odbiorcy zostaną uzupełnione, to na wydruku pojawi się nagłówek Odbiorca z wpisanymi danymi odbiorcy.

Inny Nabywca i Odbiorca faktury

 

Po dodaniu w ten sposób Odbiorcy program automatycznie zapamiętuje Odbiorcę i przypisuje go pod Nabywcą.

Podczas wystawiania kolejnej faktury program pozwala od razu wybrać Nabywcę razem z Odbiorcą.

wybór Odbiorcy faktury razem z Nabywcą

 

Można również sprawdzić jakich Odbiorców ma przypisanych Nabywca edytując go w dziale Klienci:

przypisany Odbiorca

Jeśli zajdzie taka potrzeba, to po prawej stronie znajduje się szary krzyżyk, którym można usunąć przypisanego Odbiorcę.

Czy artykuł był pomocny