Pole Opis zdarzenia gospodarczego nie jest polem wymaganym w KPiR, dlatego nie uzupełniamy go domyślnie.

Można to zrobić bezpośrednio w książce klikając w wybrany wiersz. Przejdzie on wtedy w tryb edycji.
Po wpisaniu informacji, proszę zatwierdzić zmiany klikając przycisk ZAPISZ po lewej stronie wiersza.

Opis zdarzenia gospodarczego

Czy artykuł był pomocny