Pole „Opis zdarzenia gospodarczego” nie jest polem wymaganym w KPiR, dlatego nie uzupełniamy go domyślnie.

Można to zrobić bezpośrednio w książce klikając w wybrany wiersz. Przejdzie on wtedy w tryb edycji.
Po wpisaniu informacji, proszę zatwierdzić zmiany klikając przycisk ZAPISZ po lewej stronie wiersza.

Opis zdarzenia gospodarczego

 

Program pozwala również na automatyczne uzupełnienie pola Opis zdarzenia gospodarczego informacjami z pozycji wprowadzanych faktur.
Domyślnie opcja ta jest wyłączona, można ją włączyć w Ustawienia (1) > Faktury (2) wybierając w lewym menu KPiR (3) i zaznaczając opcję „Dodawaj Opis zdarzenia gospodarczego z nazwy pozycji na fakturze„. Wybór tej opcji oczywiście należy zatwierdzić przyciskiem .

 

automatyczne wstawiania opisu zdarzenia gospodarczego z faktury

Po zmianie ustawień, aby pojawiły się automatycznie opisy zdarzenia gospodarczego z wcześniej wprowadzonych faktur, należy wygenerować KPiR za wybrany miesiąc i na dole kliknąć w link „Zresetuj/Wgraj listę na nowo”. Wtedy program zaczyta dane do KPiR z całego miesiąca na nowo z wszystkich dokumentów stosując nowe ustawienia.

 

UWAGA: Jeśli dokonywane były wpisy bezpośrednio w samej książce, użycie opcji Zresetuj spowoduje usunięcie tych informacji.

Czy artykuł był pomocny