Co do zasady od 2014 roku faktura nie musi zawierać oznaczeń „kopia” lub „oryginał”.

Aktualna Ustawa o podatku od towarów i usług nie posługuje się już takimi terminami. Dlatego nie można wskazać podstawy prawnej stwierdzającej, że każdy z dwóch egzemplarzy faktury jest tak samo ważny i można się nimi posługiwać zamiennie. Nie ma znaczenia, który z dwóch obowiązkowych egzemplarzy faktury otrzyma nabywca towarów i usług.

Wyjątek stanowi jedynie Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę produktów rolnych lub usług od rolnika ryczałtowego. Oryginał takiej faktury należy przekazać rolnikowi ryczałtowemu.

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 116 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Czy artykuł był pomocny