Właściciele firm są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie ZUS, a ich obliczanie i rozliczanie nie zawsze jest proste. Poniżej opisujemy jak prawidłowo, a zarazem łatwo policzyć składkę na ZUS i dodać ją do kosztów w programie.

Rozliczenia ZUS dostępne są w dziale Raporty, gdzie należy wybrać Typ raportu „Rozliczenia ZUS„.
Następnie należy wybrać rodzaj ZUSu jaki chcemy obliczyć (Pełny ZUS, Preferencyjny ZUS, Mały ZUS lub Tylko zdrowotne).
W zależności od wybranego rodzaju pojawiają się obok do wyboru opcje dodatkowe, które należy zaznaczyć lub uzupełnić, aby prawidłowo policzyć składkę.

Poniżej przykład obliczonego najbardziej popularnego typu: Pełny ZUS bez ubezpieczenia chorobowego.

Tak obliczoną składkę możemy zapisać do pliku PDF i wydrukować korzystając z przycisku „Drukuj„.

 

Jak automatycznie dodać do kosztów składkę ZUS?

Pod tabelą z obliczoną składką znajduje się opcja automatycznego rozliczania składki co miesiąc w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Należy w tym celu wybrać Formę opodatkowania, wybrać opcję rozliczania składki „w kosztach uzyskania przychodu” oraz zaznaczyć „Dodawaj koszt ZUSu do KPiR„, a następnie zapisać ustawienia.
Zaznaczona opcja „Dodawaj koszt ZUSu do KPiR” spowoduje wystawienie 1 dnia każdego miesiąca dokumentu DW (dowód wewnętrzny) z obliczonym kosztem ZUS do odliczenia. Na tej podstawie w KPiR pojawi się wpis w kolumnie 13 (pozostałe wydatki).

Czy artykuł był pomocny