Wielu przedsiębiorców spotka się z problemem opóźnień w spłacie wystawianych przez siebie faktur. Jeśli masz fakturę kilka tygodni po terminie – powinieneś zainteresować się usługą “Odzyskaj Pieniądze”.

Od 2013 roku, kiedy weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – jako przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za fakturę – masz prawo domagać się od dłużnika już dzień po terminie płatności 40 euro rekompensaty za opóźnienie w zapłacie. Jeśli zaś faktycznie poniesione przez Ciebie koszty odzyskania pieniędzy (np. prowizja, którą zapłaciłeś profesjonalnej firmie windykacyjnej) – są wyższe niż wspomniane 40 euro, dłużnik ma obowiązek zwrócić Ci je w uzasadnionej wysokości.
To właśnie jest istota windykacji na koszt dłużnika. I z takiej usługi możesz skorzystać na specjalnych warunkach będąc klientem Faktury XL. Za procesem odzyskiwania należności stoi profesjonalna firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso.

 

Jak skorzystać z usługi “Odzyskaj pieniądze” w programie?

Na górnej szare listwie należy wejść w “Przychody” (1) i wybrać “Terminy płatności” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk “Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja “Odzyskaj pieniądze” (4).

 

Uwaga! Aby wyświetlić wszystkie nieopłacone faktury, należy w polu “Termin płatności upływa za (dni)” wpisać wartość zero: 0.

 

KROK 1: Rejestracja bezpłatnego konta w Kaczmarski Group

Przed przekazaniem pierwszej faktury do windykacji niezbędne jest zapoznanie się z cennikiem usługi.
Całość jest przedstawiona w przejrzystej tabeli, a co istotne płaci się tylko za sukces!

W razie wątpliwości, polecamy użycie guzika “Proszę o kontakt“, gdzie znajduje się numer telefonu do konsultanta, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji o usłudze.

 

Po zapoznaniu się z cennikiem klikamy niebieski przycisk “Skorzystaj z usługi“, który otworzy nowe okno z formularzem do rejestracji widocznym poniżej.

Należy uzupełnić wszystkie pola oraz zapoznać się z Regulaminem usługi, który po kliknięciu można pobrać i zapisać.
Po prawidłowym uzupełnieniu formularza klikamy w przycisk “Zakładam konto“.

Po krótkiej chwili otrzymujemy komunikat z podziękowaniem za założenie konta.

Od teraz każdą nieopłaconą i przeterminowaną płatność będzie można przekazać w dowolnym momencie do windykacji.
Jeśli chcemy od razu przekazać pierwszą fakturę to klikamy w niebieski przycisk “Odzyskaj pieniądze“.

 

Krok 2: Przekazanie zlecenia do realizacji

Wciśnięcie przycisku “Odzyskaj pieniądze” otwiera okno, w którym poza informacjami o przekazywanej fakturze należy podać dane dłużnika. Uzupełnienie numeru telefonu, adresu e-mail oraz podanie dodatkowych informacji usprawnia cały proces i pozwala na szybsze odzyskanie wierzytelności.
Można na tym etapie również skorzystać z możliwości dopisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz wyrazić chęć odzyskania od dłużnika poniesionych kosztów windykacji.

Ponownie należy zaakceptować regulamin i można wysłać pierwsze zlecenie klikając niebieski przycisk “Odzyskaj pieniądze“.

Pojawia się okno z komunikatem potwierdzającym przyjęcie zlecenia.

 

Jak sprawdzić status zlecenia?

Aktualny status, każdej zleconej faktury jest widoczny na liście faktur oraz na terminach płatności.

 

Na podglądzie faktury znajduje się w dolnej części Historia dokumentu, tam również zawsze można sprawdzić aktualny status.

Czy artykuł był pomocny