Wielu przedsiębiorców spotka się z problemem opóźnień w spłacie wystawianych przez siebie faktur. Jeśli masz fakturę kilka tygodni po terminie – powinieneś zainteresować się usługą „Odzyskaj Pieniądze”.

Od 2013 roku, kiedy weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – jako przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za fakturę – masz prawo domagać się od dłużnika już dzień po terminie płatności 40 euro rekompensaty za opóźnienie w zapłacie. Jeśli zaś faktycznie poniesione przez Ciebie koszty odzyskania pieniędzy (np. prowizja, którą zapłaciłeś profesjonalnej firmie windykacyjnej) – są wyższe niż wspomniane 40 euro, dłużnik ma obowiązek zwrócić Ci je w uzasadnionej wysokości.
To właśnie jest istota windykacji na koszt dłużnika. I z takiej usługi możesz skorzystać na specjalnych warunkach będąc klientem Faktury XL. Za procesem odzyskiwania należności stoi profesjonalna firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso.

 

Jak skorzystać z usługi „Odzyskaj pieniądze” w programie?

Na górnej szare listwie należy wejść w „Przychody” (1) i wybrać „Terminy płatności” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk „Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja „Odzyskaj pieniądze” (4).

 

Uwaga! Aby wyświetlić wszystkie nieopłacone faktury, należy w polu „Termin płatności upływa za (dni)” wpisać wartość zero: 0. Jednocześnie faktura musi być na polskiego Nabywcę, nieopłacona i po terminie płatności, ale nie więcej niż 2 lata. Wartość faktury nie może być większa niż 100tys zł.

 

1. Przekazanie pierwszej faktury i rejestracja bezpłatnego konta w Kaczmarski Group

Przed przekazaniem pierwszej faktury do windykacji niezbędne jest zapoznanie się z kosztem usługi.
Kwota prowizji dla zlecanej faktury jest od razu znana, a co istotne płaci się tylko za sukces!
Szczegółowy cennik na podstawie którego obliczono prowizję znajduje się w Regulaminie usługi, z którym należy się zapoznać i zatwierdzić go zaznaczając „Zapoznałem się i akceptuję Ogólne warunki realizacji zleceń windykacji„.

Poza informacjami o przekazywanej fakturze należy podać dane dłużnika. Uzupełnienie numeru telefonu, adresu e-mail oraz podanie dodatkowych informacji usprawnia cały proces i pozwala na szybsze odzyskanie wierzytelności.
Można na tym etapie również skorzystać z możliwości dopisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz wyrazić chęć odzyskania od dłużnika poniesionych kosztów windykacji.

W razie wątpliwości, polecamy skorzystanie z dedykowanej dla klientów FakturaXL infolinii, numer do konsultanta znajduje się w stopce, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji o usłudze.

Po zapoznaniu się z warunkami realizacji zleceń klikamy szary przycisk „Odzyskaj pieniądze„, który otworzy nowe okno z formularzem do rejestracji widocznym poniżej.

 

Należy uzupełnić wszystkie brakujące pola m.in. Imię i Nazwisko reprezentanta firmy i telefon.
Po prawidłowym uzupełnieniu formularza klikamy w przycisk „Potwierdzam„.

 

Po krótkiej chwili otrzymujemy komunikat z potwierdzeniem zlecenia faktury do windykacji.

Od teraz każdą nieopłaconą i przeterminowaną płatność będzie można przekazać w dowolnym momencie do windykacji.

 

2. Przekazanie kolejnego zlecenia do realizacji

Kolejne zlecenia można przekazywać już jednym kliknięciem, raz założone bezpłatne konto pozwala na stałe przekazywanie zleceń do realizacji. Cały proces przebiega dokładnie tak jak na pokazanym wyżej Kroku 1.

 

3. Przekazanie kilku faktur na raz w jednym zleceniu

Jest możliwość przekazywania w jednym zleceniu wielu nieopłaconych faktur od tego samego Nabywcy.

W tym celu w Kroku 1 należy skorzystać z przycisku „Zleć wszystkie

 

Pojawią się wtedy wszystkie nieopłacone faktury w zleceniu z możliwością ich usunięcia poprzez odznaczenie po lewej stronie.

Wartość wszystkich zlecanych faktur jest automatycznie sumowana i na jej podstawie obliczany jest koszt prowizji widoczny poniżej (do zapłaty po odzyskaniu pieniędzy).

 

4. Jak sprawdzić status zlecenia?

Aktualny status, każdej zleconej faktury jest widoczny na liście faktur oraz na terminach płatności.

 

Na podglądzie faktury znajduje się w dolnej części Historia dokumentu, tam również zawsze można sprawdzić aktualny status.

Czy artykuł był pomocny